<script type="text/javascript" src="https://s4.cnzz.com/z_stat.php?id=1279106713&web_id=1279106713"></script>
图-1
图-1
图-2
图-2
图-3
图-3
图-4
图-4
图-5
图-5
图-6
图-6
图-7
图-7
图-8
图-8
图-9
图-9
图-10
图-10
图-11
图-11
图-12
图-12
图-13
图-13
图-14
图-14
图-15
图-15
图-16
图-16
图-17
图-17
图-18
图-18
图-19
图-19
图-20
图-20
图-21
图-21
图-22
图-22
图-23
图-23
图-24
图-24
图-25
图-25
图-26
图-26
图-27
图-27
图-28
图-28
图-29
图-29
图-30
图-30
图-31
图-31
图-32
图-32
图-33
图-33
图-34
图-34
图-35
图-35
图-36
图-36
图-37
图-37
图-38
图-38
图-39
图-39
图-40
图-40
图-41
图-41
图-42
图-42
图-43
图-43
图-44
图-44
图-45
图-45
图-46
图-46
图-47
图-47
图-48
图-48
图-49
图-49
图-50
图-50
图-51
图-51
图-52
图-52
图-53
图-53
图-54
图-54
图-55
图-55
图-56
图-56
图-57
图-57
图-58
图-58
图-59
图-59
图-60
图-60
完结
美麗新世界

走後門進全國最大企業上班的豪承,因為同事的輕視和冷落,長期籠罩在屈辱的陰影之下。因為一道突如其來的人事命令,而跑去找組長理論。組長卻用她的身體代替了對話…